Історія

Головна » Історія

Починаючи з 1929-1930 навчального року в СРСР пройшла реформа вищої освіти. З цього часу технікуми почали готувати спеціалістів середньої кваліфікації, а інститути – вищої. З найбільш укомплектованою навчальною і матеріальною базою технікуми реорганізовували в інститути. Так був реорганізований і Маріупольський робочий металургійний технікум. У 1930 році він став вечірнім металургійним інститутом.

З вересня 1939 року у Маріупольському металургійному інституті була відкрита денна форма навчання.

З жовтня 1941 і до 6 грудня 1943 року у зв’язку з окупацією міста німцями інститут не працював.

Після визволення Маріуполя радянськими військами 10 вересня 1943 року зруйновані спорудження інституту почали відновлювати. На 1 січня 1944 року в інститут було зараховано 124 студенти: на денне відділення – 84, на вечірнє – 40. Через відсутність приміщень заняття почалися 2 лютого 1944 року.

20 квітня у 1944 році була створена студентська профспілкова організація, яка поєднала 73 члени спілки. Головою профкому студентської профспілкової організації був обраний студент другого курсу групи 4М-10Т А.М. Цекелек.

Профспілкова організація співробітників була створена 24 серпня у 1944 році і нараховувала 29 викладачів і 38 співробітників. Головою місцевого комітету профспілкової організації був обраний в.о. завідувача кафедри теоретичної механіки, старший викладач Дем’ян Іванович Богданов.

Основним напрямком роботи колективу і профспілкових організацій було створення і організація навчального процесу у післявоєнний час.

Інститут переїхав з Іллічівського району у центр міста на вул. Апатова, 115.

У 1948 році було змінено назву міста, змінив назву і інститут, який до самого 1989 року мав назву Ждановський металургійний інститут.

Шли роки, змінювалися профспілкові лідери, удосконалювалася профспілкова робота. У 1959 році з 1 липня організується спортивно-оздоровчий табір у селищі Юріївка, першим начальником якого призначується голова профкому В.І. Калашников. Профспілкова організація вирішує питання організації відпочинку співробітників та студентів. Активно працює художня самодіяльність, вдосконалюється соціалістичне змагання. Проводиться велика лекційна робота серед населення за місцем проживання і в аудиторіях інституті, організується показ кінофільмів, проводяться спортивні змагання.

У 1990 році в інституті організується нова форма роботи профспілкової організації на основі колективного договору з адміністрацією, що на сьогодні є основним документом роботи вузу і суспільних організацій.

У 1993 році Маріупольський металургійний інститут реорганізований у Приазовський державний технічний університет. Рішенням загальної конференції співробітників і студентів 17 березня у 2000 році профспілкові організації були об’єднані, і утворився об’єднаний профспілковий комітет університету.

З 1986 року профком очолює професор, д.т.н., завідувач кафедри “Металургія і технологія зварювального виробництва”, почесний доктор Донбаської державної машинобудівної академії, академік Академії інженерних наук України і Міжнародної кадрової академії Валерій Васильович Чигарьов.

Профспілкова організація нашого навчального закладу завжди стоїть на сторожі інтересів співробітників і студентів, захищає їх права і сприяє повноцінному розвитку взаємозв’язків з іншими суспільними організаціями і адміністрацією вузу.